ЕМВЕКО AД - Политика за защита на личите данни

Политика за защита на личите данни

Защитата на Вашите лични данни е важна за нас. Предприели сме необходимите организационни и технически мерки, за да обработваме личните Ви данни законосъобразно, подходящо и по прозрачен начин в съответствие с изискванията на Общия Регламент за Защита на Данни на ЕС (GDPR). В настоящата информация на ЕМВЕКО за обработване на лични данни е пояснено какви Ваши лични данни обработваме, за какви цели и на какви основания, на какви получатели бихме могли да ги предоставим, за какви срокове ги съхраняваме.

Препоръчваме Ви да прочетете настоящата информация внимателно, независимо от това за какви цели и на какви основания се обработват Вашите личните данни, ЕМВЕКО се отнася към тях с еднаква грижа. Настоящият документ съдържа също информация за Вашите права и начините, по които можете да ги упражнявате.

Възможно е ЕМВЕКО да актуализира настоящата информация за обработване на лични данни, като последната й версия може да намерите на тук (линк към Политиката в pdf формат). ЕМВЕКО ще Ви уведоми за всички съществени промени в настоящата информация на интернет сайта си или чрез друг комуникационен канал.

понеделник, 20 декември 2021

Връзка с новата система на Автомобилна администрация

Повече информация ...


четвъртък, 25 ноември 2021

Проект по ОП "Иновации и конкурентноспособност"

Фирма ЕМВЕКО АД изпълнява проект № BG16RFOP002-2.089-0610-C01, наименование: „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“

Повече информация ...


петък, 22 октомври 2021

Автомивка за мотори

Indian България ни се довериха за изграждането на автомивка за мотори.

Повече информация ...